Informacja o ochronie danych osobowych


Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe SC
Maciej Durski, Zbigniew Jan Durski
Kowalew , ul. Wawrzyniaka 3a
63-300 Pleszew  NIP 608-00-82-166

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – phut_durski@wp.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celu dostarczania informacji w ramach oferowanych przez firmę towarów, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwalnych.

5. Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przekazane w chwili, gdy złożone zostało zamówienie. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy oraz takie, które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub innych powszechnie dostępnych źródeł. Administrator nie planuje przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej.

6. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj:

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe
  • Firma windykacyjna (BIG)
  • Kancelaria prawna
  • Urząd Celno -Skarbowy
  • Banki

8. Administrator będzie przechowywał dane przez okres, w którym jest on zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, upoważnionym pracownikom Administratora oraz księgowym, radcom prawnym, serwisantom na potrzeby usuwania awarii i innym o podobnym charakterze.

11. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

PHUT S.C
Zbigniew i Maciej
Durscy

DANE KONTAKTOWE

EMAIL   phut_durski@wp.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA WĘGLA   604-364-516

TRANSPORT I SPEDYCJA   668-201-993